Władze samorządowe Kęt, radni, delegacje z instytucji kultury i stowarzyszeń oraz przybyli mieszkańcy wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości w sobotę (11.11) na kęckim rynku.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się na kęckim Rynku o godz. 8:00 przy znakomitym akompaniamencie orkiestry dętej z Witkowic. po przyjęciu raportu o gotowości sztandarów do przystąpienia do obchodów, Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przywitał przybyłych gości, liczne delegacje oraz mieszkańców. 

Po zakończeniu przemówienia, Burmistrz Kęt wezwał do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie kwiaty złożyli: kierownictwo Gminy Kęty reprezentowanego przez Burmistrza Gminy Kęty, jego Zastępcę Rafała Ficonia i Sekretarz Gminy Kęty Ewelinę Jurę-Bączek, Poseł na Sejm RP Dorota Niedziela, przedstawiciele Rady Powiatu Oświęcimskiego oraz Rady Miejskiej w Kętach, reprezentacja Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, dyrektorzy gminnych i powiatowych placówek edukacyjnych oraz kęckich instytucji kultury, funkcjonariusze Policji, druhowie OSP i przedstawiciele wielu działających na terenie naszej gminy organizacji, związków, kół oraz cechów. Drugim miejscem, w sąsiedztwie którego złożono kwiaty, była tablica upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego i Legionów w Kętach.

Tekst/zdjęcia: kety.pl