W środę (9.08) sołtysi z gminy Andrychów oficjalnie odebrali nominację na stanowiska.
Wybory bezpośrednie odbyły się tylko w dwóch miejscowościach: w Roczynach i Zagórniku. W Roczynach nowym sołtysem została Izabella Górka-Kociuba, a w Zagórniku – Bożena Drabczyk
W pozostałych sołectwach bez zmian.