Zakończył się trwający kilka tygodni remont drogi w miejscowości Jastrzębia w gminie Lanckorona. Kierowcy zyskali nową nawierzchnię, dzięki czemu jeździ się dużo przyjemniej i co najważniejsze bezpiecznie.

Remont został sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład dla Powiatu Wadowickiego w ramach zadania Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego, na które przeznaczono kwotę 14 810 783,60 zł