Egzamin ósmoklasisty w roku 2023, przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni. Pierwsze arkusze z j. Polskiego już jutro (23.05)

  • 23 maja – egzamin z języka polskiego, czas trwania 120 minut
  • 24 maja – egzamin z matematyki, czas trwania 100 minut
  • 25 maja – egzamin z języka obcego, czas trwania 90 minut

Wszystkie sprawdziany rozpoczynają się o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminów w pierwszym terminie, będą mieć drugą szansę w dniach 12-14 czerwca.

Pracę z arkuszem można przedłużyć jeżeli uczeń jest cudzoziemcem lub ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego będzie składał się z dwóch części. Pierwsza to zadania odnoszące się do fragmentów tekstu literackiego i nieliterackiego. Znajdą się tam pytania zamknięte i otwarte. Druga część arkuszu to wypowiedź pisemna. 

Na egzamin z matematyki należy przynieść linijkę, jednak nie można korzystać z kalkulatora

Uczniowie poznają swoje wyniki już 3 lipca

Tegorocznym ósmoklasistom życzymy powodzenia!

Foto: Pixabay