Tegoroczne edycja konkursu, odbędzie się pod hasłem: „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – Święty Jan Paweł II

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę OHP i Hufiec Pracy w Wadowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom znaczenia wolności i ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka. Ważnym elementem jest przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych oraz uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II. Konkurs za zadanie ma również propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży, rozwijanie wśród niej wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.

  • Czytamy na stronie konkurs-papieski.com

W konkursie może wziąć udział każdy. Termin nadsyłania prac  do 6 maja 2023 r.

Prace należy wysłać na adres

6-11 Hufiec Pracy 34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3 z dopiskiem „Konkurs Papieski”.

Gala finałowa odbędzie się  w Wadowickim Centrum Kultury 6 czerwca 2023 r.

Foto: Praca Zuzanny Meszka (lat 12) Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie “Moja wspaniała rodzina”