Od wczoraj maszyniści i kierowcy transportu publicznego, zostali funkcjonariuszami publicznymi.

Parlament prawie jednogłośnie przyjął przygotowaną przez ugrupowanie “Lewica” ustawę, która przewiduje że motorniczy, kierowcy transportu publicznego oraz maszyniści w tym drużyny konduktorskie będą korzystać z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Tym samym wzrasta ranga tych zawodów na rynku.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, jej celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Nowe prawo oznacza, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także – prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań.

Źródło: Rynek Kolejowy