Dzięki uszczelnieniu systemów podatkowych dochody samorządów są dużo wyższe. W 2015 r.
dochody samorządów z PIT wynosiły 38,1 mld zł. W 2022 r. wyniosły ponad 67,7 mld zł (w tym 13,7
mld zł dodatkowych udziałów w PIT przekazanych w 2022 r. na finansowanie wydatków w 2023 r.) To
wzrost o 29,5 mld zł, czyli 77 proc. Z kolei dochody samorządów z CIT w 2015 r. wynosiły blisko 7,1
mld zł. W 2022 r. było to blisko 15,2 mld zł. To wzrost o blisko 8,1 mld zł, czyli 114 proc. Nadwyżka
operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po IV kw. 2022
r. wyniosła 26,8 mld zł. Spadło również zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec IV
kw. 2022 r. wynosiło ono 90,8 mld zł, co oznacza spadek długu jednostek samorządu terytorialnego o
0,3 mld zł w stosunku do IV kw. 2021 r.

– poinformowało biuro poselskie Marka Polaka (PiS)