W czwartek (20.04) do opiniowania trafił projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym przedstawiono  propozycję ujednolicenia wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen a także kilka zmian w systemie mLegitymacja. mLegitymacja to dokument potwierdzający tożsamość z tym, że w wersji elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczniowie już od dawna nie muszą nosić przy sobie papierowego dokumentu. Pokazując mLegitymację, uczeń potwierdza, że uczęszcza do danej szkoły i może korzystać z ulg i zwolnień. 

Rząd jednak zapowiedział zmiany w tej przydatnej aplikacji. Najważniejsza jest taka, że wydana zostanie nie jak do tej pory- na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, ale z “automatu”. Każdy niepełnoletni uczeń, którego rodzice nie wyrażą sprzeciwu zostanie dodany do systemu i otrzyma mLegitymację. Podobnie z pełnoletnimi- aby NIE otrzymać mLegitymacji, muszą złożyć pisemny wniosek. Projekt przewiduje również usunięcie ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola z numerem PESEL, ponieważ resort wskazał, że uwzględniono w tym zakresie stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne.

Foto: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/mlegitymacja-szkolna