Maria Kiszczak urodziła się 20 sierpnia 1934 roku w Kozach. Kiedy Maria poznała Czesława, był on wtedy oficerem kontrwywiadu wojskowego. Ślub był tylko cywilny, choć po narodzinach córki Ewy, Maria, w tajemnicy przed mężem, ochrzciła ją.

Praca Kiszczaka, który piął się po kolejnych szczeblach kariery wymuszała częste przeprowadzki. Jego żona pracowała jako nauczycielka.

Maria Kiszczak była bardzo towarzyska, lubiła bywać na komunistycznych salonach i podróżować.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy