Za kilka tygodni, rozpocznie się wydawanie 2059 tabliczek z nowymi adresami dla mieszkańców: Barwałdu Dolnego, Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej, Stanisławia Górnego i Wysokiej.

Ich zakup zostanie pokryty z budżetu Gminy Wadowice.

O dokładnym terminie i miejscu ich wydawania, mieszkańcy będą informowani przez swoich sołtysów oraz za pośrednictwem strony internetowej www.wadowice.pl

Urząg Gminy Wadowice Informuje również, że nowymi numerami porządkowymi została zasilona baza Ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice. Nowe adresy można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wadowicach na stronie TUTAJ lub TUTAJ

A pod TYM linkiem, można znaleźć wyszukiwarkę nowych adresów (stary adres – nowy adres)

Poczta Polska natomiast, poinformowała, że nie będzie dostarczać listów na posesje bez tabliczek, poniżej pismo: