W hali sportowej Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oraz w Szkole Podstawowej nr 9 w
Oświęcimiu w dniach 4 i 5 kwietnia 2023 odbyły się eliminacje powiatowe do 44
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turniej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu we
współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Wadowicach oraz
Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach przy wsparciu Starostwa Powiatowego w
Oświęcimiu oraz Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także
samorządów lokalnych tj. Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Gminy Oświęcim, Urzędu
Gminy Kęty, Urzędu Miasta Zator, Urzędu Gminy Przeciszów, Urzędu Gminy Polanka
Wielka oraz Urzędu Gminy Osiek. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta
Powiatu Oświęcimskiego pan Andrzej Skrzypiński. Turniej poprowadził profilaktyk
Wydziału Ruchu Drogowego młodszy aspirant Paweł Mrozik oraz Pani Danuta
Korycińska z Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z dwóch kategorii wiekowych.
W kategorii od 10 – 12 lat wzięło udział pięć drużyn ze szkół podstawowych w:
Głębowicach, Porębie Wielkiej, Piotrowicach, Podolszu oraz Szkoły Podstawowej nr 1
w Przeciszowie. Natomiast w kategorii wiekowej powyżej 12 lat do turnieju
zakwalifikowało się sześć szkolnych drużyn z:  Głębowic, Nowej Wsi, Przeciszowa,
Podolsza, Poręby Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętach.
Pierwsza część eliminacji powiatowych odbyła się we wtorek (04.04.br) w Szkole
Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy ze znajomości
przepisów ruchu drogowego. W środę (05.04.br) w hali sportowej oświęcimskiego
„chemika” odbyła się część praktyczna.
Turniej oficjalnie rozpoczęli: Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor
Robert Chowaniec, Wicestarosta Oświęcimski pan Paweł Kobielusz, pan Mirosław
Smolarek Wójt Gminy Oświęcim, pan Marek Jasiński Wójt Osieka, pan Mariusz Gałgan
Wójt Polanki Wielkiej, pan Tomasz Wieliczko reprezentujący Urząd Gminy Zator,
przedstawiciele Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: pani Monika
Mech i pan Łukasz Mędrysa oraz gospodarz obiektu pan Jacek Stoch Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Oświęcimiu. Powitali oni młodych uczestników
turnieju oraz ich opiekunów, którym życzyli powodzenia w zmaganiach na rowerowym
torze przeszkód, a także w zadaniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Po części oficjalnej młodzi uczestnicy turnieju pod fachowym okiem policjantów z
Wydziału Ruchu Drogowego rozpoczęli rywalizację na rowerowym torze przeszkód. Po
pokonaniu wszystkich przeszkód zawodnicy wykazywali się wiedzą oraz
umiejętnościami praktycznymi z zakresu pierwszej pomocy. Nad tą konkurencją
czuwali Pan Krzysztof Klimczak nauczyciel i ratownik medyczny oraz uczennice z klasy
o profilu ratownik medyczny z Powiatowego Zespołu Szkół numer 6 w Brzeszczach.
Po podsumowaniu wyników przyszedł czas na wręczenie medali wszystkim
uczestnikom oraz pucharów i nagród zwycięzcom turnieju. Nagrody wręczali:
nadkomisarz Grzegorz Żmudka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, p.o. Zastępca
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego młodszy aspirant Mateusz Pająk oraz pan
Tomasz Wieliczko przedstawiciel Urzędu Gminy Zator. Podziękowania za
przygotowanie uczniów do turnieju zostały również wręczone wszystkim
nauczycielom.

LAUREACI TURNIEJU BRD 2023 ETAPU POWIATOWEGO KATEGORIA
WIEKOWA 10–12 lat
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie w składzie:
Judyta Oleksy, Maja Fuczek, Filip Gliwa, Michał Panek pod opieką nauczyciela Pani
Małgorzaty Matyja.
II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podolszu w
składzie: Eliza Pawlik, Gabriela Warzecha, Oliwier Wesecki, Karol Siwek pod opieką
pani Izabeli Adamczyk oraz pani Moniki Tofilskiej.
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej w składzie: Liwia
Drabek, Martyna Sporysz, Filip Stokłosa, Piotr Czech pod opieką pani Urszuli Mitoraj.
LAUREACI TURNIEJU BRD 2023 ETAPU POWIATOWEGO KATEGORIA
WIEKOWA POWYŻEJ 12 LAT:
I miejsce  zajęła drużyna  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie w składzie:
Hubert Rapka, Jakub Sanak, Bartosz Całus pod opieką nauczyciela Pani Małgorzaty
Matyja.
II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podolszu w składzie:
Kornelia – Wicher, , Franciszek Balonek, Filip Rompel pod opieką pani Izabeli
Adamczyk oraz pani Monika Tofilowska.
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Porębie Wielkiej w składzie:
Roksana Zielińska, Dominik Dźwigoński, Paweł Lasek pod opieką pani Urszuli Mitoraj.

LAUREACI INDYWIDUALNI TURNIEJU BRD 2023:
Indywidualnie pierwsze miejsce w turnieju w grupie młodszej zajęła Maja Fuczek ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie. Najlepszy wynik wśród zawodników grupy
starszej uzyskał Hubert Rapka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie.
Wszystkim  uczestnikom turnieju gratulujemy znakomitej wiedzy z zakresu przepisów
drogowych oraz pierwszej pomocy. Natomiast sukcesu w turnieju na szczeblu
wojewódzkim życzymy drużynom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie.
Za pomoc w organizacji Turnieju oświęcimscy policjanci dziękują
przedstawicielom: Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Powiatowego Zespołu Nr
2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w
Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu
Szkół Nr 6 w Brzeszczach oraz Powiatowego Centrum Kształcenia
Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.
Natomiast za wsparcie oraz ufundowanie pucharów, medali i nagród
dziękujemy: Staroście Powiatu Oświęcimskiego, Radzie Powiatu
Oświęcimskiego, Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Prezydentowi Miasta Oświęcim, burmistrzom, wójtom oraz przedstawicielom
Banku Spółdzielczego w Miedźnej oddział w Brzeszczach.

Fot: KPP Oświęcim