Szokującą wiadomość schronisko przekazało za pośrednictwem swojego facebookowego profilu. Teraz OTOZ Animals prosi o adopcję podopiecznych.

„Po blisko 13 latach prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu stanęliśmy przed podjęciem trudnej dla Nas decyzji. Z przykrością musimy podać do wiadomości, że OTOZ ANIMALS rezygnuje z prowadzenia schroniska w przyszłych latach. Pragniemy zaznaczyć, że ta decyzja nie była podjęta lekkomyślnie, ale wynika z poważnych i obiektywnych przyczyn. Koszty funkcjonowania schroniska z roku na rok są coraz wyższe, budynek schroniska nie spełnia coraz bardziej rygorystycznych wymogów weterynaryjnych i sanitarnych, dotacja z budżetu miasta Oświęcim nie jest współmierna do rosnących kosztów, a środki własne stowarzyszenia zaczynają być niewystarczające, aby zapewnić odpowiednią opiekę i warunki dla zwierząt domowych.”

Okazuje się, że powodem zamknięcia schroniskasą nowe wytyczne, któym obiekt nie może sprostać. Dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu schroniska.