Radny Rady Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Łukasz Dragan, wystosował pismo do burmistrza miasta Augustyna Ormantego, z prośbą o zabezpieczenie potrzebnej kwoty w budżecie Gminy na realizację projektu „Krytej pływalni wraz ze strefą rehabilitacyjno-saunową”, oraz spotkanie w tej sprawie.

Odpowiedź urzędu była błyskawiczna. Radny otrzymał odpowiedź z informacją, iż spotkanie w sprawie budowy krytej pływalni w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się 3 listopada.

Miasto jako jedno z niewielu w regionie nie może się pochwalić krytą pływalnią.

Pierwsze konsultacje, na które zostaną zaproszeni: radni, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz inicjatorzy budowy basenu odbędą się o godz. 13:30 w sali sesyjnej Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że będzie to trzecia próba realizacji inwestycji. Pierwszą była próba zbudowania basenu jako ośrodka rehabilitacyjnego podczas pierwszej kadencji samorządowej na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Burmistrz Ormanty wynegocjował wówczas umowę na dotację celową budowy obiektu z PEFRONem, który zobowiązał się do pokrycia 50% kosztów budowy