Na stronie https://andrychow.grobonet.com/wykaz_grobow_nieoplaconych.php

w wykazie grobów nieopłaconych, widnieje niemal 880 nazwisk.

Barierą dla wielu może okazać się kwota. Andrychowski cmentarz jest bardzo “drogi” mieszkańcom.

Na stronie grobonet.com czytamy:

Ustala się wysokość opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Andrychowie:

  1. a) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat pod grób ziemny pojedynczy dziecięcy (dzieci do 6 lat) w wysokości 155,00 złotych,
  2. b) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat pod grób ziemny pojedynczy w wysokości 388,00 złotych,
  3. c) za udostępnienie miejsca na okres 99 lat pod grób murowany (w pionie) dwumiejscowy w wysokości 1347,00 złotych,
  4. d) za udostępnienie miejsca na okres 99 lat pod grób murowany (2 x po dwie komory w pionie obok siebie) czteromiejscowy w wysokości 2 695,00 złotych,
  5. e) za udostępnienie jednej niszy kolumbarium (na dwie urny) na okres 40 lat wraz z płytą z czarnego granitu zamykającą niszę w wysokości 2 592,00 złotych.

W ostatnich dniach, na tablicach ogłoszeniowych na terenie cmentarza komunalnego, widnieją listy grobów nieopłaconych. Ich ilość robi wrażenie.

Takie nieopłacone groby, mogą zostać zlikwidowane po 6 miesiącach od wygaśnięcia ważności grobu i udostępnione do pochówku nowemu właścicielowi.