Stary szpital odchodzi do lamusa. Po budynku przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach, w którym od 1921 roku działał oddział zakaźny, niewiele już zostało.

Sam szpital oddano do użytku już w 1896 roku, jednak historia lecznicy w Wadowicach sięga XVII wieku i jest związana z postacią Marcina Wadowity. Ten urodzony w 1567 roku w Wadowicach uczony, umierając w 1641 roku pozostawił testament, w którym zapisał m.in. borkarnę, czyli stypendium dla młodzieży wadowickiej, a także uposażył miejscową szkołę i szpital dla ubogich. Miasteczko nad Skawą liczyło wówczas kilkuset mieszkańców

Zasadniczo ciężko jest wadowicką lecznicę nazywać na tamte czasy szpitalem. Była to raczej placówka dobroczynna, gdzie leczonych mogło być jednorazowo 8 osób.

Później- już w okresie zaborów, w Wadowicach działała tzw. Chorownia Powrzechna. Leczyło się tam około 200 osób rocznie.

w 1893 r. władze miasta rozpoczęły starania o budowę nowego budynku szpitala. Mimo podjętych starań, jeszcze w 1895 r. szpital znajdował się w zrujnowanym budynku z napisem „Chorownia”. Personel wspomnieniach, personel stanowiła jedna starsza kobieta a chorzy pozbawieni byli podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka nie posiadała praktycznie żadnego wyposażenia medycznego a jej dyrektor dr Bukowski operacje wykonywał na zwykłej desce. 

Nowy, piętrowy budynek powstał końcem 1896 roku. Znajdowały się w nim sala operacyjna, kuchnia, pralnia, prosektorium, pomieszczenie administracyjne oraz sala dla 41 chorych. Przez dekadę jednak placówka działała bez elektryczności i bieżącej wody.

 W tym samym roku przybyły do Wadowic pierwsze nazaretanki i założyły tu placówkę. Ogółem w latach 1896-1956 w szpitalu wadowickim było zatrudnionych ponad 60 nazaretanek. Siostry czynnie uczestniczyły w życiu lokalnego społeczeństwa. Pracując często ponad siły i w ogromnym stresie, zwłaszcza w trakcie działań wojennych I i II Wojny Światowej.

Koniec działalności sióstr, wiązał się z działaniami komunistycznych władz. Siostry były prześladowane i stopniowo ograniczano ich działalność w wadowickiej lecznicy, w ramach programów KC PZPR dążących do laicyzacji społeczeństwa.

Żródło: Fragmenty opisu pochodzą ze stron LGD Wadoviana oraz strony Wadowita.net

Foto: zzozwadowice.pl