Strażacka warta przy Grobie Chrystusa to tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu przez żołnierzy rzymskich. Tradycja trzymania straży u grobu Jezusa Chrystusa począwszy od Wielkiego Piątku na rezurekcji kończąc ma swe początki w Piśmie Świętym. 

W Ewangelii św. Mateusza czytamy:

„Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: „Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: „Po trzech dniach powstanę”. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: „Powstał z martwych”. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze”. Rzekł im Piłat: „Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie”. Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.”

W tym roku po raz kolejny Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Andrychów pełnili warty przy Grobie Jezusa w  Parafii św. Macieja w Andrychowie. Koordynowaniem przedsięwzięcia zajął się druh Alan. Oprócz druhów z Hufca ZHP Andrychów wartę pełnili tradycyjnie strażacy ochotnicy z OSP Andrychów przy wsparciu Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Foto: FB Hufiec ZHP Andrychów