2 kwietnia na całym świecie, obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu, który został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około jedno na 100 dzieci jest w spektrum autyzmu, który stanowi zróżnicowaną grupę objawów związanych z rozwojem mózgu (ang. autism spectrum disorder, ASD). 

Czym jest autyzm? Na stronie bip.brpo.gov.pl czytamy:

Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego, w tym mózgu, będący przejawem neuroróżnorodności gatunku ludzkiego. To zjawisko o bardzo szerokim zakresie i wielu odcieniach, stanowiące wachlarz zróżnicowanych cech, zachowań i objawów. Przed diagnozą spektrum autyzmu młode osoby często otrzymują inne diagnozy psychiatryczne. Uzyskanie trafnej diagnozy może mieć ogromne znaczenie dla osoby w każdym wieku. Aktualnie odchodzimy od narracji o leczeniu osób w spektrum, a zamiast tego skupiamy się na akceptacji, wspieraniu i włączaniu osób neuroróżnorodnych, a także na upominaniu się o ich prawa.

W regionie funkcjonuje prężnie działające stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi Na Świat, którego prezesem jest andrychowianka Patrycja Kołodziejczyk.

Celem stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy na ten temat, oraz walka o prawa i godne życie osób dotkniętych autyzmem.

Stowarzyszenie organizuje również marsze, w których uczestniczą dzieci z okolicznych szkół.

Foto: Pixabay