Rodem z Wadowic. Ada SARI

Od 3 maja, przez kilka tygodni na płycie Rynku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej...

Czytaj więcej