Takiego tira spotkałem na drodze z nowej wsi

Adam