W dniach 18-21 maja 2023 r., w Urszulinie odbyły się „V WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH LUBELSZCZYZNY”.

Warsztaty zostały objęte patronatem Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego. W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej, górniczej i wiertniczej oraz zaproszeni goście. Podczas czterodniowego pobytu udało się w pełni zrealizować plan warsztatów, w tym istotne seminaria.

W linku poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z Warsztatów