W poniedziałek (6.11) odbyło się ślubowanie 75 policjantów. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór do policji małopolskiej.
Podczas uroczystości nadano odznaczenia dla osób wspierających małopolską policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Medal został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Może być nadawany za „inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz podnoszenie sprawności działań Policji swoim postępowaniem, pracą lub służbą”. Otrzymują go m.in. przedstawiciele prokuratury, Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych a także reprezentanci świata nauki, medycyny, organizacji humanitarnych, dyplomacji i samorządowcy. Do grona wyróżnionych należy teraz także wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec.

Żródło/zdjęcia: FB Powiat Wadowicki