We wtorek 7 listopada spotkanie z profesorem Dariuszem Nawrotem w kamienicy Rynek 13, a dwa
dni później podsumowanie konkursu literackiego „Wiek patriotyzmu…?”. To ostatnie etapy
realizowanego od sierpnia przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach projektu „Wiek
rewolucji…” dofinansowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wykład prof. Dariusza Nawrota pt. „Epoka wojen napoleońskich na śląsko-małopolskim pograniczu”
zgromadził niemal 40 osób. Wśród słuchaczy oprócz kęczan znaleźli się mieszkańcy okolicznych
miejscowości, a także goście z Bielska-Białej. Na początku prelegent zdefiniował pojęcie Nowego
Śląska po czym omówił taktykę oraz działania wojenne prowadzone na tym terenie przez wojska
francuskie w latach 1805-1806. Nie zabrakło lokalnych postaci takich jak Jan Nepomucen Sułkowski
czy Karol Józef Larisch oraz zwrócenia uwagi na świadomość i zaangażowanie w walkę chłopów
pochodzących z ziem Nowego Śląska. Na koniec spotkania słuchacze mieli możliwość zapoznania się i
zabrania nowego folderu edukacyjnego wydanego w ramach realizowanego projektu.

W czwartek 9 listopada z kolei w salach ekspozycyjnych Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w
Kętach odbyło się podsumowanie konkursu „Wiek patriotyzmu…?”. Dyrektor Muzeum Łukasz
Gieruszczak przywitał zgromadzonych gości, a potem razem z przedstawicielami komisji konkursowej:
Alicją Skrudlik-Pilch, Paulą Wojewodzic oraz Przemysławem Gąsiorkiem wręczył laureatom nagrody, a
uczestnikom i ich opiekunom upominki. Była też okazja do tego, by zebrani mogli zwiedzić trwającą
wystawę „Kęty – między sacrum a profanum”. Przypomnijmy nazwiska laureatów:

Grand Prix konkursu: Marta Florczak
W kategorii poezja:
1 miejsce – Łucja Chmielniak
2 miejsce – Wiktoria Wieczorek
3 miejsce – Kinga Kubiś
Wyróżnienie: Weronika Wojewodzic

W kategorii proza:
1 miejsce – Oliwia Kawczak
Wyróżnienie: Julia Hałat

Parterami konkursu byli Powiatowy Zespół Szkół nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Towarzystwo
Miłośników Kęt oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach.
Oprócz prelekcji profesora Nawrota i konkursu literackiego Muzeum w ramach projektu „Wiek
rewolucji…” zorganizowało: spotkanie z dr. Andrzejem Małysą poświęcone biżuterii patriotycznej z

okresu powstania styczniowego, wykład Łukasza Gieruszczak „Wiek romantycznej gorączki…” w
Muzeum Niepodległości w Myślenicach (i nie tylko!), a także warsztaty z tworzenia biżuterii
patriotycznej (prowadziła je Paula Wojewodzic) oraz budowania okolicznych pałaców z klocków LEGO
z wykorzystaniem elementów robotyki (prowadził Przemysław Gąsiorek). Niektóre z działań
zaowocowały historycznymi spacerami oraz powielanymi wykładami i warsztatami w różnych
miejscowościach regionu. Teksty laureatów konkursu umieszczono w pakiecie edukacyjnym, gdzie
podsumowano projekt, a także zawarto najważniejsze merytoryczne informacje dotyczące postaw
mieszkańców Kęt i okolicy wobec zrywów narodowych w XIX wieku, ponieważ tego dotyczył właśnie
ten projekt. Folder można pobrać bezpłatnie w siedzibie Muzeum lub w wersji cyfrowej na stronie
Muzeum w zakładce „Projekty” – „Patriotyzm Jutra 2023”

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm
Jutra”