W czwartek (3.08) na przystanku autobusowym w Gierałtowiczkach, ktoś podrzucił mnóstwo worków ze śmieciami.

Bardzo szybko miejsce zostało uprzątnięte przez służby porządkowe. Jednak sprawca lub sprawcy tego czynu poszukiwani są przez Policję.

Nieoficjalnie dowiadujemy się, że chodzi o kilka osób-mieszkańców Grodziska oraz Nidku.

145 KW przewiduje karę grzywny nie niższej niż 500 zł. Tu również można dodatkowo nakazać uprzątnięcie śmieci. Przepis dotyczy w szczególności śmiecenia w obrębie „drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub zieleńca”

To wciąż bardzo niska kara, za taką działalność. Czy wyższe kary spowodują, że śmiecących będzie mniej?