„Polami, polami, po miedzach, po miedzach, po błocku…” wędrowali w czwartek (1.06) uczestnicy XXIV
Rajdu „Wagabunda” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Brodach. Słoneczna
pogoda sprzyjała pokonywaniu tras prowadzących do Brodów z: Leńcz, Barwałdu,
Lanckorony i Stronia.
2023 rok to rok Kopernika – i to ten właśnie uczony został patronem Rajdu. Drużyny
rozwiązywały podczas wędrówki test wiedzy o polskim astronomie. Najlepszą w tej kategorii
okazała się klasa 7 ze szkoły w Brodach. Niestety, do ogólnej punktacji liczyły się również
zadania dotyczące trasy. Wśród gości najlepsza była klasa 8 ze szkoły w Barwałdzie Średnim,
to oni otrzymali puchar. Spośród klas starszych szkoły organizującej najlepsza była również
klasa 8. W kategorii klas młodszych zwyciężyła 2a. Puchar trafił też do oddziału
przedszkolnego szkoły w Brodach. Puchary w imieniu Burmistrza Miasta, który objął
honorowy patronat nad Rajdem, wręczyła p. Alicja Opyrchał. Każda klasa otrzymała
pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Na koniec odbyło się losowanie nagród. Każda plakietka rajdowa ma swój unikatowy numer i
to losy z numerami decydowały, do kogo trafiły ufundowane przez sponsorów prezenty,
wśród których były m.in.: wejściówki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, mapy
turystyczne, książki, długopisy, smycze, gry logiczne i słodycze. Sponsorzy zadbali też o to, by
uczestnicy po dotarciu na metę rajdu mogli zjeść kiełbaskę z grilla oraz – już po uroczystym
rozdaniu nagród – lody.
Nad całością Rajdu czuwał nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brodach mgr Jacek Wojewodzic.
Bez jego zaangażowania, pracy, poświęcenia rajd nie byłby tak ciekawy i obfity w atrakcje.
Mimo tych samych od lat miejsc startu, trasy rajdowe są modyfikowane, zmieniane są
zadania – i to zawdzięczamy właśnie Komandorowi Rajdu „Wagabunda”. Serdecznie mu za to
dziękujemy!
Już dziś serdecznie zapraszamy na jubileuszowy, XXV Rajd w przyszłym roku.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork, Centrum Nauki Kopernik oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Brodach
Sponsorzy nagród: Maspex Wadowice, Wydawnictwo Kartograficzne Comapss, Biuro
Projektu Niepodległa, Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie, Dinolandia w Inwałdzie, Świat
Marzeń Inwałd, Karting Arena Kraków, SKW Racing Park, Lajkonik, Wydawnictwo Pascal,
Rada Rodziców przy SP w Brodach