Od 2 do 9 kwietnia br., na terenie klasztoru oo. Bernardynów oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się uroczystości religijne związane z obchodami Odpustu Wielkiego Tygodnia. Wydarzenie, które jest znane w całym kraju,  zgodnie z przewidywaniami  przyciągnęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Każdego dnia, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej czuwali nad bezpieczeństwem osób uczestniczących w uroczystościach. W dniu 2, 5, 6 i 7 kwietnia, gdy na uroczystości przybyły rzesze ludzi, wsparcia kalwaryjskim policjantom udzielili funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz wadowiccy, krakowscy, oświęcimscy, a także chrzanowscy policjanci ruchu drogowego. Głównym zadaniem mundurowych było przed wszystkim zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w wydarzeniu. Policjanci kierowali ruchem drogowym, co miało wyeliminować potencjalne zatory i zagrożenia drogowe.

Dzięki przeprowadzonym działaniom, nie zgłoszono żadnych interwencji związanych z zakłóceniem uroczystości. Odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy, ale również przedstawicieli innych służb, pozwoliło na bezpieczne dotarcie na uroczystości i rozładowanie ruchu kołowego po ich zakończeniu.

Źródło: KPP Wadowice