Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zatrzymali 32 – letniego

mieszkańca Oświęcimia. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie nad konkubiną.

Domowy agresor otrzymał prokuratorski nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania,

zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także policyjny dozór.

Pod koniec marca br. policjanci Wydziału Kryminalnego wszczęli postępowanie wobec

32 – letniego mieszkańca Oświęcimia podejrzanego o znęcanie fizyczne i psychiczne

nad 40 – letnią konkubiną. W efekcie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze

zebrali dowody świadczące o tym, że mężczyzna od dwóch lat znęcał się fizycznie i

psychicznie nad pokrzywdzoną. W związku z powyższym podejrzany został

zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy

Policji.

W poniedziałek (27.03.2023) rano podejrzany został doprowadzony do Prokuratury

Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie oraz postanowienie o

zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru,

natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania

się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Po opuszczeniu Prokuratury  Rejonowej w Oświęcimiu  podejrzany w asyście

policjantów  udał się do miejsca zamieszkania z którego zabrał rzeczy osobiste. Został

poinformowany przez funkcjonariuszy o miejscach w których może znaleźć schronie.

Ponadto mundurowi pouczyli go, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz

zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.

Pokrzywdzona została objęta procedurą Niebieska Karta, dzięki której uzyska pomoc

specjalistów z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,

natomiast sprawca zostanie objęty nadzorem dzielnicowego.

Za znęcanie psychiczne nad rodziną grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie czekaj. Przerwij przemoc.

Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu

należy złożyć zawiadomienie. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele

instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy

społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej.

Funkcjonariusze  kierują swój apel o przerwanie przemocy  również do osób, które są

jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o

przemocy w rodzinie swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.

Żródło: KPP Oświęcim