Jakub Guzdek to najmłodszy Radny Rady Miejskiej w Andrychowie. Jest Przewodniczącym Forum Młodych PiS w okręgu Chrzanowskim oraz asystentem społeczny Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego.
W Radzie Miejskiej pełni również funkcje Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
W obecnej kadencji Rady Miejskiej jako jedyny Radny przygotował dwie uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości.