W czwartek 16 listopada 2023 roku około godziny 9.50 operator monitoringu
wizyjnego obejmującego teren parku Pańska Góra, zarejestrował kradzież drewna
znajdującego się w pobliżu pasa drogowego ulicy Tadeusza Kościuszki na szkodę Zarządu
Rodzinnych Ogródków Działkowych Pańska Góra. Na miejsce został wysłany patrol
strażników, który zatrzymał „na gorącym uczynki” sprawcę 60 letniego mężczyznę
mieszkańca Andrychowa, przygotowującego kawałki drewna do dalszego transportu. Drewno
zostało w całości odzyskane i zabezpieczone. Za powyższe wykroczenie sprawcy grozi kara
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5 000 zł.
To już drugi przypadek w ostatnim tygodniu, gdzie operatorzy monitoringu wykryli
usiłowanie kradzieży drewna z nowo powstałych terenów rekreacyjnych. Obecnie w/w teren
obserwuje 23 kamery monitoringu wizyjnego, które od września bieżącego roku
zarejestrowały przypadki wykroczeń drogowych polegających na wjeździe pojazdami na
ścieżki parkowe, niszczenie zieleni miejskiej oraz wykorzystywanie urządzeń technicznych
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Źródło: Straż Miejska Andrychów