W przeddzień zbliżającego się wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych odwiedzając groby najbliższych, pamiętajmy także o obowiązkach spoczywających na dysponentach i opiekunach grobu takich jak np. dbanie o czystość pomnika oraz jego otoczenia, a także o dokonywaniu opłat za groby, których ważność już minęła.
Na tablicach ogłoszeń Cmentarza Komunalnego w Andrychowie pojawiły się wykazy grobów nieopłaconych, które będą mogły zostać przykopane w związku z brakiem opłat za przedłużenie ważności grobu na kolejne lata. Na pomnikach mogą również pojawiać się naklejki z informacją o braku uiszczenia opłaty za miejsce.
Administrator Cmentarza Komunalnego w Andrychowie i Roczynach przypomina o obowiązku opłacania grobów w biurze na terenie cmentarza w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 z wyjątkiem dni wolnych i świątecznych.
Wykaz grobów nieopłaconych znajduje się również na stronie cmentarza: TUTAJ . Ważność grobu można sprawdzić także w szczegółowym opisie każdego grobu wpisując imię i nazwisko zmarłego.
Ważność grobu znajdującego się na cmentarzu w Roczynach można sprawdzić w biurze Administracji na cmentarzu w Andrychowie.