W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 listopada 2023 r. Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień zostanie zrealizowany w następujących terminach:

  • 30.10.2023 r. – dotyczy posesji Andrychów: ul. Beskidzka, ul. Polna, ul. Tkacka, ul. Tkacka – Boczna, ul. Wyszyńskiego, ul. Fabryczna, ul. Głowackiego
  • 31.10.2023 r. oraz 2.11.2023 r. – dotyczy budynków wielorodzinnych na terenie miasta Andrychów