“Breclavskie Panny Młode”- tak według tabliczki informacyjnej- która pojawiła się kilka dni temu- nazywa się rzeźba autorstwa Frantiska Vargi.

Turyści oraz mieszkańcy, mogą teraz dowiedzieć się więcej na temat osobliwej rzeźby, przypominającej czekoladowy posąg.

Wpis na tablicy informacyjnej brzmi:

“Breclavskie Panny Młode” Rzeźba jest owocem partnerstwa między miastem Andrychów, a Czeskim miastem Břeclav. Przedstawia trzy kobiety w strojach regionalnych z winogronami. Autorem tej trzymetrowej rzeźby wykonanej z metalu i blachy jest František Varga – wybitny artysta z Břeclavia.  Ukazał On cate piękno Południowych Moraw, nacisk położył na uprawę winorośli, stroje i tradycje ludowe. Praca nad rzeźbą trwała pół roku. Uroczyste odsłonięcie dzieła miało miejsce 7.09.2018 (przy ul. Rynek w Andrychowie. Umowa partnerska pomiędzy Andrychowem, a Breclaviem została podpisana 16.12.2005 r. Z okazji 15 -lecia współpracy, oba miasta postanowiły wymienić się nawzajem obiektem sztuki, który będzie symbolem danego miasta partnerskiego przyjaźni i współpracy oraz bliskości dwóch miast partnerskich i ich mieszkańców. Gmina Andrychów zgodnie z ustaleniami również przekazała miastu Břeclav rzeźbę, autorstwa Zbigniewa Burego, lokalnego artysty znanego pod pseudonimem Alex Johanson. Stworzył on dzieło o wymiarach 2,5 x 3 metry przedstawiające tańczącą parę dziewczynkę i chłopca w strojach regionalnych i nazwał rzeźbę „Andrychowskie Wesele”. Rzeźbę tą umieszczono przy szkole w Breclaviu i oficjalnie odsłonięto 3.09.2020 r.