Zarząd jednostki OSP Sułkowice- Łęg w poniedziałek (17.04) udał się do Krakowa, aby podpisać umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pod nazwą „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” Umowa zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego opiewa na kwotę 74 900 zł, która przeznaczona będzie na realizację trzech etapów zadania:

  1. Wymiana bram garażowych
  2. Modernizacja pomieszczenia kuchennego
  3. Modernizacja sanitariatu.

Ustawicznie staramy się pozyskiwać środki finansowe na rozwój działalności z różnych źródeł. Aktywność naszej jednostki w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nie kończy się na udziale w różnego typu działaniach ratowniczo-gaśniczych. Staramy się skutecznie realizować wszystkie nasze cele statutowe. Mowa tutaj o aspektach takich jak np. edukacja dzieci i młodzieży, działaniach prewencyjnych, kulturowych itp.

– Informują strażacy ochotnicy poprzez swój facebookowy profil

Jednostka OSP Sułkowice- Łęg wspólnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą poczyniły już pierwsze fizyczne kroki do rozpoczęcia prac. 

Druhom gratulujemy kreatywności i konsekwencji w dążeniu do celu.

Jesteśmy dumni, ponieważ dzisiejszy dzień jest kolejną tegoroczną datą, zapisująca się w historii naszej OSP wielkimi literami! 

– dodają

Foto: FB Sułkowice- Łęg