Niedawny konkurs na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Nie został rozstrzygnięty. Obie kandydatki- Agata Dąbrowska-Tyrpa oraz Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk otrzymały taką samą ilość głosów. Teraz to Zarząd Powiatu podejmie decyzję w sprawie nowej dyrektorki. Posiedzenie odbędzie się w środę (21.06)

W mediach krąży już pismo jakie wystosowała Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców do Zarządu Powiatu Wadowickiego:

W związku z nierozstrzygnięciem, w dniu 7.06.2023r, konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, członkowie komisji konkursowej pragną pisemnie wyrazić swoje stanowisko w sprawie powołania dyrektora na w/w stanowisko.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, to organy szkoły, które ściśle współpracują z Dyrektorem i których zmiana na stanowisku najbardziej dotyczy. Bez współpracy tych trzech podmiotów: Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, placówka nie jest w stanie efektywnie funkcjonować.  Pozytywna współpraca pomiędzy dyrektorem, a podległymi mu podmiotami rozpoczęta już na etapie konkursu, jest gwarantem dalszych sukcesów i punktem wyjścia do efektywnego zarządzania. Kandydat na dyrektora winien cechować się otwartością i szacunkiem dla podlegających mu osób. Taką otwartością i szacunkiem wykazała się pani Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk, która w szczerych rozmowach z nauczycielami i rodzicami poinformowała o swoich planach dotyczących startowania w konkursie, doświadczeniu zawodowym i motywacjach. Zdecydowanie odmienną postawę zaprezentowała druga pani kandydatka. Pomimo codziennej pracy w SOSW, bliskich kontaktów z nauczycielami i rodzicami, nie podjęła dialogu, nie przedstawiła swoich planów dotyczących startowania w konkursie. Mamy świadomość, że zgodnie z prawem, nie ma takiej konieczności. Nie mniej jednak, jest to dla nas świadectwem braku szacunku i zaufania do osób z najbliższego zawodowego otoczenia.

Po przeprowadzonym konkursie i wysłuchaniu prezentacji obydwu kandydatek, uważamy, że osobą, która najlepiej pełnić będzie funkcję dyrektora SOSW jest pani Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk. W związku z podpisaną klauzulą poufności, mamy ograniczone możliwości dokonania w tym piśmie szerszej argumentacji. Mimo wszystko, chciałybyśmy mieć możliwość do bardziej merytorycznego odniesienia się, by wykazać konkretne różnice, które przekonały nas do pozytywnego zaopiniowania kandydatury p. Agnieszki Wawro- Kaczmarczyk.

W naszej opinii, osób, które na co dzień mają kontakt z obiema kandydatkami, pani Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk jest osobą o zdecydowanie wyższych kompetencjach interpersonalnych w zakresie zarządzania ludźmi. Jest osobą otwartą, życzliwą, pełną energii i pewną siebie, a jednocześnie wnikliwie słuchającą drugiego człowieka. Ma duże doświadczenie zarówno w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, jak i w pełnieniu funkcji kierowniczej. Pani Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk, w przeciwieństwie do swojej kontrkandydatki, nie przebywa na co dzień w Ośrodku. Pomimo tego, doskonale zna Placówkę i jej potrzeby.

Kontrkandydatka pani Agnieszki, pomimo wielu lat przepracowanych w Ośrodku, w ostatnim czasie w codziennych relacjach sprawia wrażenie osoby stojącej ponad społecznością szkolną. Tak często podkreślane przez nią otwartość, empatia i szacunek, w praktyce nie znajdują zastosowania.

Uważamy, że nowo powołany dyrektor SOSW powinien być osobą, która z szacunkiem i otwartością podejdzie do nauczycieli i rodziców. Osobą, która nie będzie bała się stanąć przed swoimi podwładnymi, poinformować o swoich planach i przyjąć ich reakcję czy opinię. Chcielibyśmy, by była to osoba, która ma doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej i będzie mogła ją pełnić przez dłuższy czas.

My niżej podpisani, po wzięciu udziału w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej i wysłuchaniu prezentacji dwóch kandydatów deklarujemy, że w naszej opinii osobą, która powinna objąć funkcję Dyrektora Ośrodka jest p. Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk. Mamy nadzieję, że wezmą Państwa pod uwagę nasze pismo i zaproszą do merytorycznej rozmowy”.

Coś tu nie gra… Pierwsze co “rzuca się w oczy” to olbrzymia niechęć do p. Agaty Dąbrowskiej-Tyrpy w piśmie do Zarządu Powiatu i argumenty na temat zdolności interpersonalnych, oraz wcześniejszego poinformowania rady rodziców o chęci kandydowania na stanowisku. Ponadto w piśmie czytamy “Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, to organy szkoły, które ściśle współpracują z Dyrektorem i których zmiana na stanowisku najbardziej dotyczy. Bez współpracy tych trzech podmiotów: Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, placówka nie jest w stanie efektywnie funkcjonować” – czy taka sytuacja nie tyczy się również współpracy na linii dyrektor placówki- Starostwo? I czy w przypadku takich perturbacji- już na etapie konkursu na dyrektora, współpraca z lobbowaną przez radę rodziców Agnieszką Wawro- Kaczmarczyk będzie możliwa?

Zapytaliśmy o zdanie Wicestarostę Powiatu Wadowickiego Beatę Smolec:

Konkurs na stanowisko dyrektora odbył się i nie  został rozstrzygnięty, ponieważ dwie panie mialy taka sama liczbe głosów. Teraz zarząd będzie brał pod uwagę wszystkie aspekty sprawy a jakiekolwiek naciski z którejkolwiek ze stron są bezpodstawne.To co dzieje się wokół konkursu na dyrektora tej placówki traktuję osobiście jako formę nacisku.

Powtarzam po raz kolejny- ta decyzja (o wyborze dyrektora) nie zależy ode mnie, tylko od Zarządu i to Zarząd wystawi kandydatkę w porozumieniu z Kuratorium. – mówi wicestarosta Beata Smolec

AKTUALIZACJA: Całe zamieszanie powoduje złą atmosferę wokół placówki. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że Agnieszka Wawro- Kaczmarczyk w przeszłości często  zmieniała stanowiska. Ponadto jej działalność w stowarzyszeniu “Dać Szansę” z Wadowic, skończyło się wyrzuceniem jej ze struktur tego podmiotu.

Po rozmowie z p. Agnieszką Wawro- Kaczmarczyk dowiadujemy się, że nie została wyrzucona, a sama zrezygnowała z funkcji w zarządzie fundacji „Dać Szansę” oraz, że 18 lat przepracowała praktycznie na jednym stanowisku.

Jaka będzie decyzja Zarządu Powiatu Wadowickiego? Dowiemy się już dzisiaj.

Zdjęcie: soswkalwaria.pl