Wspólnota AA – Region Galicja serdecznie zaprasza Państwa do udziału
w konferencji prasowej „Cała prawda o AA”, która odbędzie się 29.11.2023 r. w Krakowie,
o godz. 11.00, w hotelu Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6.
Podczas konferencji opowiemy Państwu o wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Wyjaśnimy
w jaki sposób działa nasza Wspólnota. Jak pomaga osobom uzależnionym od alkoholu? Czym
jest Program Dwunastu Kroków? Jak AA jest zorganizowane, z czego finansuje swoje
działania? Będzie też możliwość wysłuchania osobistych historii osób, którym dzięki AA udaje
się żyć w trzeźwości. Przewidzieliśmy również czas na zadawanie przez Państwa pytań, na
które postaramy się odpowiedzieć.
Kilka słów o AA
Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) to dobrowolne, samopomocowe
grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej
i bezinteresownego pomagania innym alkoholikom w jej osiąganiu. Wspólnota działa
w ponad 150 krajach, gdzie funkcjonuje blisko 180 tysięcy grup. Wspólnota nie prowadzi
oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mityngach grup AA spotyka się ponad dwa miliony
alkoholików. W Polsce istnieje 2800 grup.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 r. w Akron w USA. Dwaj alkoholicy
– makler giełdowy Bill W. oraz lekarz – chirurg Bob S. odkryli, że rozmowa alkoholików, którzy
chcą uwolnić się od picia alkoholu pozwala na zatrzymanie obsesji picia. Zaczęli szukać innych
zainteresowanych tą ideą i tak powstały mityngi AA. Potem zauważyli, że dla utrzymania
abstynencji konieczne jest dokonanie pewnej przemiany duchowej oraz stałe działanie
w niesieniu pomocy innym cierpiącym. W 1939 r. wydali książkę pt. „Anonimowi Alkoholicy”,
w której opisali swoje doświadczenia powracania do zdrowia w oparciu o Program Dwunastu
Kroków. Wspólnota rozrastała się w szybkim tempie, a artykuł dziennikarza Jacka Alexandra
w „Saturday Evening Post” w 1941 r. spowodował wielki rozgłos w całych Stanach
Zjednoczonych. W Polsce pierwsza grupa AA „Eleusis” powstała w 1974 r. w Poznaniu
i istnieje do dzisiaj. W sierpniu 2024 r. Wspólnota AA w Polsce będzie świętować swoje 50-
lecie (www.50lecie.aa.org.pl).
AA oferuje program wspierający wychodzenie z uzależnienia tym, którzy tego potrzebują.
Jedynym wymaganiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Spotkania AA
są bezpłatne i odbywają się na terenie całego kraju. Program wyjścia z nałogu opiera się na
tzw. Dwunastu Krokach AA. Jest to zbiór zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików, stopniowo
realizowanych przy pomocy opiekuna (sponsora). Wielu członków AA jest na drodze do
zdrowienia od kilkudziesięciu lat i nadal uczestniczy w regularnych spotkaniach AA oraz

przekazuje program Dwunastu Kroków AA innym, aby utrzymać się na ścieżce trwałego
zdrowienia.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o unikatowym ruchu jakim jest AA – serdecznie
zachęcamy do udziału w konferencji. W AA staramy się o rozgłos dla zasad AA, a nie dla
członków wspólnoty. Wierzymy bowiem, że im więcej osób dowie się o naszej działalności,
tym większej liczbie ludzi będziemy mogli pomóc. Dlatego liczymy na wsparcie mediów
w zakresie propagowania wiedzy na temat rozwiązania jakie oferuje Wspólnota AA osobom
uzależnionym od alkoholu.
O anonimowości
Anonimowość jest fundamentalną zasadą Wspólnoty AA i zapewnia jej członkom
prywatność w procesie zdrowienia. Wiemy z doświadczenia, że wiele osób mających problem
z alkoholem może mieć wewnętrzny opór przed zwróceniem się do AA o pomoc, obawiając
się, że mogą stać się obiektem publicznych rozmów. Każdy we Wspólnocie ma zapewnienie,
że jego tożsamość nie zostanie ujawniona żadnej osobie nienależącej do Wspólnoty.
Anonimowość zapewnia wszystkim członkom ochronę przed identyfikacją ich jako
alkoholików. Z tego powodu, gdy wypowiadamy się dla mediów, używamy tylko swojego
imienia, bez ujawniania nazwiska i wizerunku.

Kontakt:
e-mail: media.galicja@aa.org.pl
tel: 510 118 109