W poniedziałek (7.08) przeprowadziliśmy krótkie rozmowy z byłymi sołtysami z Zagórnika oraz Roczyn. Pytaliśmy o dalsze plany i samopoczucie

W niedzielę (6.08) odbyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich gminy Andrychów.

Głosowania przeprowadzono jedynie w Zagórniku oraz Roczynach. W pozostałych sołectwach zgłoszono tyle samo kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia

W Zagórniku, niewielką różnicą 42 głosów wygrała Bożena Drabczyk. Poprzedni sołtys Tomasz Fijołek zdobył 191 głosów.

Skład nowej Rady Sołeckiej w Zagórniku:

 1. Lucyna Maria Jordanek-Kolber (231 głosów)
 2. Grzegorz Paweł Kryska (253)
 3. Zuzanna Mazanek (239)
 4. Jolanta Halina Smolec (151)
 5. Tomasz Wiesław Smolec (171)
 6. Krzysztof Stanisław Szewczyk (227)

W Roczynach wybory wygrała Izabella Górka-Kociuba. Zdobyła aż 270 głosów więcej aniżeli pełniący funkcję sołtysa przez 20 lat Władysław Żydek, który otrzymał 153 głosy, a oponentka 423 głosy.

Nowa Rada Sołecka w Roczynach:

1) Aleksandra Bury

2) Wojciech Bury

3) Andrzej Kruczała

4) Stanisław Łysoń

5) Józef Smyrak

6) Henryk Wojewodzic

A jak wygląda to w pozostałych Sołectwach?

SOŁECTWO BRZEZINKA

 1. Sołtys: PRUS Stanisław, zam. Brzezinka
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 1. MAGIERA Wojciech, zam. Brzezinka
 2. MARKOWSKI Czesław, zam. Brzezinka
 3. NALBORCZYK Jan Władysław, zam. Targanice
 4. PAJĄK Stanisław Stefan, zam. Brzezinka
 5. RYŁKO Jacek, zam. Targanice
 6. WĘGRZYNEK Stanisław, zam. Brzezinka.

SOŁECTWO INWAŁD

 1. Sołtys: STUGLIK-NIZIO Grażyna Elżbieta, zam. Inwałd
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 1. DZIEDZIC Józef Marek, zam. Inwałd
 2. GRABOŃ Emil, zam. Inwałd
 3. MACIEJCZYK Tadeusz, zam. Inwałd
 4. NOWAK Marek Marian, zam. Inwałd
 5. SOBANIEC Paweł, zam. Inwałd
 6. SORDYL Janina Dorota, zam. Inwałd.

SOŁECTWO RZYKI

 1. Sołtys: MOSKWIK Zofia Maria, zam. Rzyki
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 1. KOŁODZIEJCZYK Zygmunt, zam. Rzyki
 2. KRAUS Krzysztof, zam. Rzyki
 3. MŁYNARCZYK Dorota Danuta, zam. Rzyki
 4. POLAK Adela, zam. Rzyki
 5. RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz, zam. Rzyki
 6. SZELIGA Adam Jan, zam. Rzyki.

SOŁECTWO SUŁKOWICE-BOLĘCINA

 1. Sołtys: OBOZA Aleksander, zam. Sułkowice
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 1. BORGOSZ Kazimiera, zam. Sułkowice
 2. CHMIEL Franciszek, zam. Sułkowice
 3. KSIĄŻEK Leszek, zam. Sułkowice
 4. ŁYSOŃ Magdalena Maria, zam. Sułkowice
 5. WOJEWODZIC Czesław, zam. Sułkowice
 6. WOJEWODZIC Jerzy, zam. Sułkowice.

SOŁECTWO SUŁKOWICE-ŁĘG

 1. Sołtys: KAPELA Józefa, zam. Sułkowice
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 1. GÓRA Andrzej, zam. Sułkowice
 2. KASPERKIEWICZ Kazimierz, zam. Sułkowice
 3. KASPERKIEWICZ Michał Marek, zam. Targanice
 4. PIETERA Ryszard, Sułkowice
 5. SMOLAREK Agnieszka Katarzyna, zam. Sułkowice
 6. SORDYL Józef Franciszek, zam. Targanice.

SOŁECTWO TARGANICE

 1. Sołtys: KOWALCZYK Adam, zam. Targanice
 2. Członkowie Rady Sołeckiej:
 3. HUTNICZAK Antoni, zam. Targanice
 4. HUTNICZAK Stanisław, zam. Targanice
 5. KIERCZAK Wiktor, zam. Brzezinka
 6. MACIEJCZYK Jerzy Adam, zam. Targanice
 7. WALCZAK Bogumiła, zam. Brzezinka
 8. ŻUREK Bogdan, zam. Targanice.

Przewodniczący

Gminnej Komisji

 1. Wyborów Sołeckich

(-) Agnieszka Wójcik