Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW to grupa, która ma na celu przywracanie i promowanie autentycznej muzyki, śpiewu, tańców oraz tradycji. Historia tego zespołu sięga roku 1997, a jego największym atutem jest wielopokoleniowy skład. Podczas występów, członkowie zespołu ubrani są w tradycyjne stroje, które stanowią jedną z odmian ludowych ubiorów Krakowiaków Zachodnich. Skład zespołu obejmuje instrumenty takie jak skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, altówka, akordeon, kontrabas, klarnet oraz trąbka.

Repertuar zespołu jest niezwykle różnorodny i zawiera między innymi programy, które przybliżają lokalne tradycje ziemi andrychowskiej, tańce krakowskie, tańce z pogranicza śląsko-krakowskiego, Pogórza Laskiego oraz tańce narodowe. Zespół prezentuje także programy patriotyczne, które składają się z tańców narodowych i pieśni patriotycznych. Oprócz tego, występują także z pieśniami ludowymi, utworami biesiadnymi, pieśniami kościelnymi, kolędami i pastorałkami.

Co roku, zespół aktywnie uczestniczy w Tygodniu Kultury Beskidzkiej oraz dwukrotnie reprezentował Małopolskę na Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z przytupem” w Zakrzewie (Wielkopolska). Od 2013 roku jest współorganizatorem i aktywnie uczestniczy w „Lekcjach śpiewu pieśni patriotycznych”, które odbywają się w Kościele św. Macieja w Andrychowie. Jednym z ważnych wydarzeń w historii zespołu był udział w akcji „Wioska Kultur” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Podczas tego wydarzenia członkowie zespołu nie tylko występowali na wrocławskim Placu Społecznym, ale również prowadzili warsztaty taneczne dla wolontariuszy z różnych krajów.

Zespół ma również na swoim koncie liczne występy za granicą, między innymi w Niemczech, Czechach, Macedonii, Czarnogórze, Słowacji, Łotwie oraz na Ukrainie. Miał także zaszczyt kolędować w znanych sanktuariach, takich jak Łagiewniki, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Częstochowie, Niepokalanów, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach.

Ponadto, zespół nagrał trzy płyty z kolędami (w latach 2007, 2012 i 2017) oraz dwie płyty zawierające pieśni ludowe i płytę ze śpiewami patriotycznymi (2019). Dzięki swojemu zaangażowaniu w kultywowanie tradycji i promocję kultury, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW odgrywa istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturalnego regionu Krakowiaków Zachodnich.