W Wadowicach temat wywozu odpadów i związane z tym koszty, pojawia się niezwykle często. Co najdziwniejsze gmina Wadowice jako jedyna w powiecie wadowickim dysponuje własnym składowiskiem odpadów, znajdującym się w Choczni.

Powinna zatem- jak podpowiada logika, mieć najniższe ceny.

Temat wraca jak bumerang.

W środę (22.03) Mateusz Klinowski, były burmistrz Wadowic a obecnie radny, który wygrał już dwie sądowe batalie prowadzone przeciwko niemu za sprawą obecnego burmistrza Bartosza Kalińskiego, nie zatrzymuje się i wspólnie z radnym Maciejem Mąką oraz Pawłem Krasą z klubu Wolne Wadowice poruszyli kwestię wywozu odpadów kolejny raz.

 

Sami postanowiliśmy zrealizować niespełnione obietnice burmistrza Bartosza Kalińskiego. Na najbliższej sesji, przedstawimy projekt uchwały obniżenia stawki za wywóz śmieci o ponad złotówkę -mówi były burmistrz w nagraniu wideo dostępnym na facebook.com/burmistrzklinowski

 

Gmina zakupiła 5 samochodów śmieciarek, co miało służyć obniżeniu ceny wywozu śmieci. Nic takiego się jednak nie stało. Co miesiąc wpływają do gminy pieniądze z dzierżawy tych śmieciarek. Te pieniądze są wykorzystywane w niewiadomy sposób- tak jak tego w danym momencie chce burmistrz Kaliński, mieszkańcy nic z tego nie mają.– Stwierdził w nagraniu radny Maciej Mąka

 

Drodzy państwo przystępujemy do realizacji obietnicy Bartosza Kalińskiego. Kwota 22,50 zł miała zostać obniżona, tak jak rok temu obiecał burmistrz, nie dotrzymał słowa. Dlatego też chcemy obniżyć cenę za wywóz na jednego mieszkańca o obiecane 1,20 zł. Mamy własne śmieciarki i wysypisko! Powinniśmy płacić najmniej a nie porównywać się do ościennych gmin– przypomniał radny Paweł Krasa

 

W uzasadnieniu uchwały czytamy: 

Dnia 28 grudnia 2020 r. Gmina Wadowice zawnioskowała o środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, a 15 października 2021 roku zakupiła 5 specjalistycznych samochodów służących do zbierania i transportu odpadów komunalnych – za kwotę 3.507 tys zł pochodzącą z przyznanej dotacji celowej Z ich zakupu korzystać mialo 90% mieszkańców Gminy Wadowice, którzy stanowili ” grupę docelową projektu”

13 kwietnia 2022 r. burmistrz Wadowic zawarł dwuletnią umowę dzierżawy 4 z w/w samochodów na kwotę 50 430 zł brutto miesięcznie. Bartosz Kaliński wielokrotnie publicznie deklarował – w czasie obrad Rady Miejskiej oraz za pośrednictwem lokalnych mediów, ze dzierżawa śmieciarek służyć będzie obniżeniu stawek za odbiór odpadów dla mieszkańców Gminy Wadowice. Do chwili obecnej obietnica ta nie została jednak spełniona. Tymczasem, po dokonaniu przez radnych analizy kosztów funkcjonowania gminnego odbioru odpadów W 2022 roku, roczny przychód z w/w umowy dzierżawy samochodów specjalistycznych pozwala na obniżenie o 1 zł 20 gr wskazanych w niniejszej uchwale stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obniżka ta jest zasadna również w świetle bezprecedensowego w ostatnich latach wzrostu kosztów życia mieszkańców oraz faktu, że obowiązujące w Gminie Wadowice stawki w tej kadencji samorządu stanowią aż 260%, stawek obowiązujących poprzednio.

 

Do tematu powrócimy

 

Foto: FB Mateusz Klinowski