Ogłoszenie burmistrza Kęt o możliwości nabycia mieszkań komunalnych z bonifikatą, zamieścił urzędowy serwis kety.pl.

Niniejszym informuję, że zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30.06.2023 r. otworzyła się możliwość nabycia mieszkań komunalnych z bonifikatą wnoszącą 85 % wartości netto nieruchomości. Wartości poszczególnych lokali zostaną określone na podstawie odrębnego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego po złożeniu stosownego wniosku. – czytamy

Wniosek dotyczący wykupu lokalu komunalnego mieszkalnego położonego w Kętach znajduje się na stronie Urzędu Gminy Kęty pod adresem TUTAJ

Informacje oraz wniosek można także uzyskać w tut. Urzędzie  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 30, tel. 33 844 76 00 wew. 140

Bonifikata dotyczy lokali w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 

Aby dostać 85-procentową zniżkę, wniosek o wykup lokalu trzeba złożyć do końca czerwca 2025 roku. Nabywca mieszkania musi zapłacić całą kwotę za lokal jednorazowo.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kęty lub drogą pocztową.