W środę (10.05) w Kancelarii Premiera, odbyła się konferencja na temat termicznego przekształcania odpadów. Organizatorem była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska a współorganizatorem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do Warszawy przybyli przedstawiciele gmin z całej Polski. Z gminy Andrychów na konferencję udał się burmistrz Tomasz Żak oraz wiceburmistrz Mirosław Wasztyl.W konferencji brali udział politycy i specjaliści z różnych dziedzin:

Minister Włodzimierz Tomaszewski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Minister Jacek Ozdoba i Ireneusz Zyska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Andrzej Szweda-Lewandowski Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Dominik Bąk z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Profesor Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej

dr Andrzej Sobolewski Dyrektor Instytutu Paliw i Energii

prof. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej

prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy

Jak się dowiadujemy, obecnie NFOŚiGW jest w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, W sumie wpłynęło 78 wniosków na 39 instalacji. W tym wniosek z gminy Andrychów.

Spośród przedstawicieli kilkudziesięciu gmin tylko dwie zostały zaproszone na prezentacje swoich projektów. Oprócz gminy Wysokie Mazowieckie, w tym duecie znalazła się gmina Andrychów, co pokazuje duże zainteresowanie rządu inwestycją w tym regionie.

„Ponad dwa lata pracy, analiz i udało nam się znaleźć technologie w Szwajcarii, która odpowiadała nam wielkością instalacji i spełniała wymogi ekologiczne” projektowi towarzyszyła „emocjonalna” debata publiczna. „Natomiast myśmy od początku mówili, że w Andrychowie nie będzie spalarni, ale będzie instalacja termicznego przetwarzania odpadów w formie zgazowywania. Czyli bez dostępu tlenu, czyli bez ognia”

– Mówił burmistrz Andrychowa Tomasz Żak w rozmowie z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej

Według burmistrza, jeśli wniosek złożony przez gminę zostanie pozytywnie rozpatrzony, zakład mineralizacji odpadów, może powstać już w 2025 roku. Byłby to potężny skok w rozwoju całej gminy. Pieniądze zaoszczędzone na transporcie odpadów na wysypiska zasiliły by budżet. Jednak mineralizacja odpadów, to nie tylko oszczędzanie. To również zarobek- produkty “uboczne” mineralizacji, czyli wartościowe gazy powstałe w jej wyniku można wykorzystać lub sprzedać.

Tym sposobem gmina Andrychów, może wkrótce stać się samowystarczalna.