4 komplety ubrań specjalnych dla strażaków ochotników z OSP Bulowice, właśnie dotarły do jednostki.

Zadanie pn: “Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Bulowice” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminy Kęty oraz środków własnych jednostki.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 13 380,38 zł

Kwota dotacji: 4552,44 zł

Środki z Gminy Kęty: 5000,00 zł

Środki własne OSP: 3827,94 zł

Jest to kolejny etap wymiany ubrań specjalnych w OSP Bulowice! Ubranie specjalne to ochrona osobista każdego strażaka podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Produkty firmy Scantex – chronimy strażaków dostarczone przez jak zwykle niezawodną firmę Arpapol przyjęły się bardzo dobrze w jednostce. Ubrania spełniają wszelkie normy i certyfikaty stawiane przez KG PSP oraz są zgodne z OPZ

Druhowie dziękują za wszelkie przekazane środki na realizację tego zadania