Do 17 grudnia w kęckim Muzeum można oglądać wystawę „Kęty – między sacrum a
profanum”. We wtorek 21 listopada z kolei muzealnicy zapraszają na spotkanie towarzyszące
wystawie. Prelekcja ks. dr Szymona Tracza, dyrektora Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej, będzie poświęcona sztuce sakralnej Kęt, ale szczególnie jednemu z
najważniejszych bohaterów wspomnianej wystawy: kapie od św. Jana Kantego. Start o godz.
18.00 w Miejscu Aktywności Mieszkańców RYNEK 13 w Kętach.
Kapa liturgiczna to dar króla Jana III Sobieskiego dla Kęt. Król miał podarować ją po zwycięstwie pod
Wiedniem, w podziękowaniu za wstawiennictwo wtedy świeżo wyniesionego na ołtarze Jana
Kantego. Różne były losy tego niezwykłego eksponatu. Poddana konserwacji, odwiedza światowe
wystawy, a od niedawna – jako depozyt – prezentowana jest na wystawie Beskidzkiego Muzeum
Rozproszonego… z przerwą na wypożyczenie do Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
Będzie to jednak część szerszej opowieści. Sakralną przestrzeń Kęt tworzą dziś cztery kościoły i trzy
klasztory. Nowe świątynie znajdują się na osiedlu i w Kętach Podlesiu. Ale jeszcze w połowie XVIII
wieku kęccy mieszczanie także uczęszczali do czterech świątyń: kościoły pw. Wszystkich Świętych i
Świętego Krzyża zostały zlikwidowane w ramach reform józefińskich. Wszystkie kryły niezwykłe
bogactwo.
Ks. dr Szymon Tracz jest diecezjalnym konserwatorem zabytków, dyrektorem Beskidzkiego
Muzeum Rozproszonego, a także proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Starej Wsi. Autor
licznych publikacja, przez lata był związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a
zwłaszcza z projektem Sakralne Dziedzictwo Małopolski.
Wtorek 21 listopada 2023 r., godz. 18.00 Miejsce Aktywności Mieszkańców RYNEK 13
Ks. dr Szymon Tracz, „Sztuka sakralna Kęt. Wokół kapy od św. Jana Kantego”
Wstęp wolny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego