Barwałd Dolny, Barwałd Średni i Barwałd Górny, to także parafia, która należy do najstarszych w Diecezji Krakowskiej. Po raz pierwszy została odnotowana w wykazach Świętopietrza w 1326 r. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła stał na terenie Barwałdu w dolinie między Kamionką a Filkówką. W 1512 r. bracia Komorowscy — Jan i Wawrzyniec, ówcześni właściciele Barwałdu ufundowali rolę i zbudowali w innym miejscu kościół pw. Wniebowzięcia NMP, a kościół świętego Andrzeja Apostoła został kościołem filialnym. Obecny zabytkowy kościół pw. św. Erazma pochodzi z końca XVIII w. Został oddany do użytku i konsekrowany w 1782 r. Fundatorem świątyni był Jan Biberstein-Starowieyski ówczesny właściciel Starostwa Barwałdzkiego i Barwałdu Dolnego. Obecnie kościół jest cennym zabytkiem drewnianego budownictwa sakralnego i znajduje się na szlaku architektury drewnianej. Pięknym zabytkiem jest również kaplica św. Rozalii z XVIII wieku znajdująca się na terenie Barwałdu Górnego. W roku 1995 został poświęcony nowy kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia wybudowany w Barwałdzie Górnym i obecnie na terenie Barwałdu znajdują się dwie parafie.

Powoli zbliża się rok 2026, a wraz z nim 700-lecie naszej małej ojczyzny.

Tegoroczne obchody są pierwszym etapem  świętowania naszego jubileuszu.

Dlatego też  Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu” serdecznie zaprasza na uroczystości oraz spotkanie integracyjne dla dzieci i dorosłych.  

Obchody będą miały miejsce w najbliższą sobotę, 17 czerwca 2023 r.  na stadionie Klubu Sportowego „Filkówka” w Barwałdzie Średnim.

 O godzinie 12.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy i poświęcenie odrestaurowanej kapliczki św. Jana Nepomucena.

 Następnie na boisku sportowym „Filkowka” będzie uroczysta Msza św. polowa.  Po mszy św. nastąpi  prezentacja trzech książek:

– książki ks. Prałata Tadeusza Porzyckiego (rodaka z Barwałdu Średniego)         pt. „ Droga do kościoła, którego nie ma”

– książki Erazma Józefa Filka (o. Jakobina od św. Gerarda, karmelity rodaka z Barwałdu Średniego 1939 -1958) pt: „Katakumby XX wieku”  

– książki prof. Andrzeja Nowakowskiego pt. „Katastrofy i wypadki kolejowe w powiecie wadowickim na tle rozwoju kolejnictwa w rejonie”

W czasie spotkania integracyjnego przy muzyce zaplanowano  m.in.: pokaz musztry, wesołe miasteczko, warsztaty, dobrze zaopatrzony bufet z grillem. Szczegółowy plan dostępny jest na plakacie.