Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r. (piątek)

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15 – pok. nr 225 II piętro (Wydział Administracji) – do dnia 15 września 2023 r. do godz. 1400.

Poinformowała urzędowa strona andrychow.eu