13.05.2023 roku o godzinie 14.30 przy ul.Pachla 16 w Andrychowie nastąpi oficjalna prezentacja POLIGONU SZKOLENIOWEGO STRAŻY POŻARNEJ OSP ANDRYCHÓW.

Poligon będzie służył do wspólnych ćwiczeń (nie szkoleń), ze wszystkimi służbami ratowniczymi będzie miejscem do wymiany technik i doświadczeń między ratownikami oraz specjalistami z takich dziedziny jak Ciesielstwo, Dekarstwo, Alpinizm Przemysłowy itp.

Tworzony poligon jest inicjatywą strażaków OSP Andrychów, a jego powstanie było możliwe dzięki wsparciu firm oraz osób, które ich wsparły:

Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie, składa podziękowanie wszystkim firmom i instytucjom oraz prywatnym sponsorom za okazane wsparcie.