Profesor Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Nawrot, wybitny badacz historii wojen napoleońskich
na śląsko-małopolskim pograniczu będzie gościem kolejnego wykładu organizowanego przez
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 listopada o godz. 17.00 w ramach realizowanego projektu
„Wiek rewolucji. Lokalne kształtowanie się postaw patriotycznych i tożsamości narodowej w
Kętach i okolicy w XIX wieku”.
Na przełomie 1805 i 1806 roku Kęty były świadkiem przemarszu się wojsk rosyjskich kierujących się
na Morawy, a po przegranej bitwie pod Austerlitz – wracających tę samą drogą. Było to
doświadczenie tragiczne, zwłaszcza dla okolicznych wiosek. Carscy żołnierze przynieśli ze sobą
bakterię tyfusu plamistego. Epidemia dziesiątkowała mieszkańców regionu. Nic dziwnego, że gdy
osiem lat później szlakiem przez Kęty maszerowała armia księcia Józefa Poniatowskiego wielu
mieszkańców z nieufnością przyglądało się działaniom polityków i wojskowych.
Spojrzenie na sprawę polską w tym czasie wydaje się wyjątkowo trudne. Z jednej strony mieszkańców
Kęt i całego cyrkułu myślenickiego wcielano do austriackiego 56 Pułku Piechoty, by walczyli
przeciwko Francji. Z drugiej – okoliczna szlachta stawała u boku Napoleona, by bić się o
niepodległość Polski. Przykładem tego mogą być organizowane w regionie zjazdy, a także udział w
powstaniu na terenach tak zwanego Nowego Śląska, już po stronie pruskiej.
O skomplikowanej sytuacji regionu w czasie wojen napoleońskich opowie prof. dr hab. Dariusz
Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wtorek 7 listopada 2023 r., godz. 17.00 Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13 w Kętach
„Epoka wojen napoleońskich na śląsko-małopolskim pograniczu” – Prof. dr hab. Dariusz
Nawrot
Wstęp wolny
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm
Jutra”