W dniu dzisiejszym (23 marca) Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej podjęła jednogłośnie uchwałę w prawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Inicjatorem podjęcia  uchwały jest Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. -czytamy na facebookowym profilu Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Co zapisano w uchwale?

 „Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej występuje w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – Patrona Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i wyraża swój sprzeciw w związku z atakiem lewicowo-liberalnych mediów na postać Świętego Jana Pawła II”.

Tym samym samorząd kalwaryjski jako pierwszy w powiecie wadowickim podjął uchwałę w obronie Jana Pawła II, który notabene jest patronem miasta.

W uchwale pojawił się również wpis, mówiący o procesie beatyfikacyjnym, który zdaniem radnych “ bardzo dokładnie prześwietlił życie  Jana Pawła II i nie znaleziono żadnych informacji czy danych, które mogłyby stanowić podstawę dla obecnie stawianych niepotwierdzonych i nieprawdziwych zarzutów”

Poniżej pełna treść uchwały:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 23 marca  2023 r.

w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala co następuje:


  • 1. Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej występuje w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – Patrona Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i wyraża swój sprzeciw w związku z atakiem lewicowo-liberalnych mediów na postać Świętego Jana Pawła II.
  • 2. Samorząd Gminy Kalwaria Zebrzydowska czuje się w obowiązku obrony Patrona naszego Miasta, sprzeciwiając się niezwykle krzywdzącym opiniom pojawiającym się w przestrzeni publicznej, a dotyczącym Jego osoby. Wobec niezasadności tych zarzutów warto przypomnieć,

iż zarówno proces beatyfikacyjny oraz kanonizacyjny bardzo dokładnie prześwietlił życie
Jana Pawła II i nie znaleziono żadnych informacji czy danych, które mogłyby stanowić podstawę dla obecnie stawianych niepotwierdzonych i nieprawdziwych zarzutów.

 Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich, okazywał szczególną wrażliwość i troskę o każdego człowieka. Samorząd Kalwaryjski wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i wdzięczność za jego wkład w dzieje Polski, Europy i świata.

Pontyfikat Jana Pawła II miał wyjątkowe znaczenie również dla naszej społeczności lokalnej. Papież od najmłodszych lat związany był z Kalwarią Zebrzydowską. Tutaj przybywał jako młody chłopiec, później jako ksiądz, biskup i kardynał, a w latach 1979 i 2002 jako następca św. Piotra na Stolicy Apostolskiej. Odwiedzając Kalwarię Zebrzydowską w trakcie pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku, podniósł kalwaryjskie sanktuarium do rangi bazyliki mniejszej, prosząc mieszkańców i pielgrzymów przybywających w to wyjątkowe miejsce, aby modlili się za Niego za życia i po Jego śmierci. W trakcie czwartej pielgrzymki do ojczyzny 14 sierpnia 1991 r. Papież Jan Paweł II zatrzymał się na kalwaryjskim rynku i pobłogosławił zgromadzonych mieszkańców.
Wypowiedział wówczas znamienne dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej słowa: „Dziś tylko na krótko się tu zatrzymuję. Ale tutaj serce moje zostało na zawsze”. 19 sierpnia 2002r.

Papież Jan Paweł II – w ostatnim dniu swojej ósmej podróży apostolskiej do Polski, odbywającej się pod hasłem “Bóg bogaty w miłosierdzie” – nawiedził Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie Matce Bożej Kalwaryjskiej zawierzył Kościół, Naród Polski
i siebie samego. Wydarzenie to było klamrą spinającą życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, największego pośród Pielgrzymów Kalwaryjskich.

W uznaniu wszystkich zasług Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II, Patrona Naszego Miasta, składamy Wielkiemu Rodakowi wyrazy wdzięczności za cały Jego pontyfikat, występujemy
w obronie Jego dobrego imienia i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu Świętego Jana Pawła II.

  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypominamy, że w piątek (24.03) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Wadowickiego w tej sprawie.