Stało się: po wielu latach starań, w końcu rozpoczęły się prace rewitalizacyjne na lanckorońskim zamku– poinformował serwis wadowiceonline.pl

We wtorek (8.08) władze Lanckorony podpisały umowę na realizację prac związanych z rewitalizacją ruin zamku lanckorońskiego. Firma, która wygrała przetarg ma bardzo mało czasu- termin zakończenia prac to 31 grudnia.

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, iż na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zamku, podegrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie” otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 6362277,31 zł złotych z rezerwy budżetowej Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz kwotę 1 000 000,00 złotych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierowanego przez Pana prof. Piotra Glińskiego. Otrzymanie takiego dofinansowania nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, na którego pomoc mogłem liczyć na każdym etapie starania o fundusze. Rewitalizacja zamku nie byłaby możliwa siłami własnymi gminy, nasz budżet nie byłby w stanie udźwignąć kosztów związanych z trwałym zabezpieczeniem ruin i wzgórza zamkowego oraz z ich przystosowaniem do ruchu turystycznego. Ruiny zamku w Lanckoronie są miejscem o dużym znaczeniu historycznym i naszą powinnością jest dbanie o ich jak najlepsze zachowanie dla przyszłych pokoleń. Moim celem jest, aby lanckorońskie wzgórze wraz ze zrewitalizowanym zamkiem było chlubą całej naszej gminy. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że ta tytaniczna wręcz praca związana z pozyskaniem funduszy przyniesie owoce jeszcze w tym roku – poinformował wójt LanckoronyTadeusz Łopata poprzez urzędową stronę.

Zespół warowny Twierdzy Lanckorona to unikatowy zabytek, który został zaniedbany i zniszczony przez wiele lat. W ramach projektu rewitalizacji zostaną przeprowadzone prace, które przywrócą twierdzę do dawnej świetności. Powstaną nowe punkty widokowe, urokliwe miejsca kontemplacji, tablice edukacyjne, miejsca bird-watchingu oraz miejsca obserwacji płazów i gadów. Częściowo zostanie odbudowany most zwodzony oraz bastiony i basteje pod zamkiem. Ruiny średniowiecznego zamku zostaną zabezpieczone oraz miejscowo nadbudowane i uzupełnione. Wewnątrz jednej z wież powstanie platforma widokowa. Ponadto zostaną wytyczone ścieżki pątnicze oraz zorganizowana specjalna ekspozycja w ramach „Okna Mikołaja Zebrzydowskiego”.

Prace rewitalizacji mają na celu przywrócenie Twierdzy Lanckorona jej dawnej świetności i udostępnienie jej szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu zabytek stanie się atrakcją turystyczną i miejscem edukacji ekologicznej.