Segregowanie olejów jadalnych jest niezbędne, aby ochronić środowisko naturalne. Wszelkiego rodzaju tłuszcze i oleje użytkowane w domach pod żadnym pozorem nie powinny być wylewane do zlewu bądź do toalety. Substancje tego typu
negatywnie wpływają na stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, np. zatykając rury i odpływy. W tym artykule znajdziesz informacje o najlepszych sposobach segregowania i przetwarzania zużytych
olejów jadalnych. Segregacja oleju – podstawa w kwestii ochrony środowiska. Segregowanie odpadów oleistych i tłuszczów nie stanowi obecnie żadnego problemu. Praktycznie każdy może podjąć konkretne działania, aby składować zużyte substancje tak, aby nie zagrażały ekosystemowi oraz instalacjom wodno-kanalizacyjnym.

Prawie wszystkie oleje roślinne wykorzystywane w kuchni, a także tłuszcze można poddawać procesom recyklingu. Dzięki temu można ograniczyć poziom skażenia środowiska naturalnego tego typu substancjami. Warto dodać, że odpowiednio zabezpieczone oleje można przechowywać w domach w plastikowej butelce, aby ostatecznie przekazać do pojemników przeznaczonych do segregacji oleju czy tłuszczu. Segregacja i recykling oleju jadalnego – dlaczego warto to robić?
Oczywiście zredukowanie produkcji zużytego oleju do zera jest praktycznie niemożliwe, nie tylko w domach, ale i lokalach gastronomicznych. Z tego względu warto dowiedzieć się, jak poprawnie
segregować olej i dlaczego warto to robić. Więcej o przechowywaniu i recyklingu zużytego oleju
jadalnego znajdziesz na stronie: https://www.segregujolej.pl/.
To projekt, w ramach którego każdy może w prosty sposób segregować
zużyty olej – nawet w domu. Wszystkie substancje oleiste nienadające
się już do ponownego użycia w kuchni można przechowywać w
plastikowych butelkach typu PET. Po każdorazowym napełnieniu
butelki wystarczy przekazać ją do czarno-pomarańczowego pojemnika przeznaczonego do segregacji olejów i tłuszczów jadalnych. Zastanawiasz się, dlaczego warto segregować oleje i przekazywać je
do punktów zbiórki? Kilka powodów to:
 mniejsze zanieczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 brak ryzyka, że odpływy w domach i restauracjach ulegną zatkaniu (tłuszcz przylepia
się do ścianek rur PCV),
 brak ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 zmniejszenie ilości CO2 emitowanego do atmosfery,
 oszczędność zasobów naturalnych – oddając zużyty olej do recyklingu, przyczyniasz
się do zmniejszenia zapotrzebowania produkcji roślin oleistych.

Warto też zaznaczyć, że segregowanie w butelkach PET i oddawanie zużytego oleju do
recyklingu to szansa na drugie życie dla tego typu odpadów. Oleje jadalne po zużyciu przechodzą
proces oczyszczania, w wyniku którego przetworzona ciecz jest wykorzystywana do produkcji biopaliwa.

Źródło: UM Andrychów