W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa- informuje strona andrychow.eu. Będzie to dodatek do emerytury. Jego wysokość zapisana w ustawie to 300 zł/miesięcznie. Świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Ukończyli 60 lat(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
  2. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż przez 8 lat.

To nowość- takie zapisy wcześniej nie funkcjonowały a osoby pełniące funkcję sołtysa, mogły liczyć jedynie na dietę miesięczną w wysokości 1000 złotych, wypłacaną z budżetu gminy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia (o sprawowaniu funkcji sołtysa) można składać do Urzędu Miejskiego po dniu 1 lipca 2023 r. , tj. po terminie wejścia w życie ustawy – na Dzienniku Podawczym, budynek Rynek 16, parter.

“My dużo pracy wykonujemy, dajemy mnóstwo własnego wkładu, staramy się pomagać ludziom. o ten dodatek sołtysi ubiegali się od 2006 roku. W Wieprzu dieta miesięczna sołtysa to maksymalnie 1200 zł. Ja mam 5200 mieszkańców i to wiąże się często z różnej maści problemami. Praca sołtysa nie jest taka prosta jak się wydaje. To są niby małe pieniądze, ale bardzo potrzebne- za dietę sołtysa opłacamy paliwo i inne wydatki bieżące.”

  • mówi sołtys Wieprza Barbara Herma