12 kwietnia br. Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził zajęcia praktyczne dla Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji (NPP) z zakresu taktyki działań podczas zbiorowego zakłócenia porządku publicznego.

Zajęcia miały na celu przypomnienie policjantom zasad działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie pracy ze sprzętem specjalistycznym. W trakcie szkolenia policjanci mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań z armatą wodną czy posługiwania się strzelbami gładkolufowymi. Ćwiczono również prawidłowe wykonywanie zadań służbowych przy czynnikach dekoncentrujących w postaci hałasu i huku pochodzącego ze środków pirotechnicznych. Aktualne szkolenie pozwoliło na podniesienie poziomu umiejętności funkcjonariuszy oraz zwiększenie ich gotowości do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach wymagających zastosowania działań ofensywnych. W ćwiczeniach brały udział plutony złożone z KPP w Wadowicach, KPP w Chrzanowie i KPP w Oświęcimiu oraz KPP w Suchej Beskidzkiej pod dowództwem kom. Marka Skoczylasa, dowódcy VI Kompanii NPP. Szkolenie odbyło pod nadzorem funkcjonariuszy ze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, demonstracji, zabezpieczania marszów oraz imprez sportowych, a także monitorowanie zachowań kibiców oraz grup chuligańskich. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie zamieszkom oraz zapewnienie porządku publicznego. NPP to jednostki, które są wyszkolone w zakresie działań w pododdziale zwartym oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym. Formacja ta składa się z funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w komendach miejskich i powiatowych, przede wszystkim w pionie prewencji.

Źródło: Małopolska policja